จ.ลำปาง เผยผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผลยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเคลียร์ยอดเป็นศูนย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังมีการระบาดอยู่ในบางจังหวัด  และจังหวัดลำปางยังคงมีผู้ที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาอยู่ตลอดเวลา  ทำให้มีความเสี่ยงว่าจะเป็นการนำเข้าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาสู่จังหวัดลำปาง  แต่จังหวัดลำปางยังคงดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

 

จังหวัดลำปาง โดย อสม.เคาะประตูบ้าน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  จำนวนสะสมทั้งสิ้น 18,914 ราย พ้นระยะติดตาม 14 วันแล้ว จำนวน 17,447 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.24   ในเรื่องของการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด 1,038 ราย เป็นผู้ป่วยในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน 891 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.8  เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2  และ เป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 20 ราย ทั้งนี้จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 4 ราย  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ผู้ป่วยรายที่ 1 ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อและเข้ารับการรักษาโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลงาว และ โรงพยาบาลลำปาง ตามลำดับ ได้รับการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อและหายจากโรคโควิด 19  ในวันที่ 18 เมษายน 2563 ปัจจุบันนอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลงาวจะครบ 14 วัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นี้ และจะสามารถกลับบ้านได้

ผู้ป่วยรายที่ 2 เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลงาว ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 4  เมษายน 2563ได้รับการรักษาด้วยยาจนครบตามมาตรฐาน และในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 ขณะนี้นอนสังเกตอาการต่อที่โรงพยาบาลงาวจะครบ 14 วัน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นี้ และจะสามารถกลับบ้านได้

ผู้ป่วยรายที่ 3 เข้ารับการที่แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลงาว 2563 ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 และถูกส่งต่อไปรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเกาะคา ในวันที่ 6 เมษายน ได้รับการรักษาด้วยยาจนครบตามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม วันที่ 13 เมษายน ผู้ป่วยรายนี้มีอาการปอดติดเชื้อรุนแรง แพทย์จึงพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ และวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลยืนยันไม่พบเชื้อ วันที่ 24 เมษายน ได้รับการถอดท่อช่วยหายใจ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการปกติ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการหอบ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลเกาะคาจะส่งตัวกลับไปนอนสังเกตอาการต่อที่โรงพยาบาลงาวจนครบ 14 วัน

ผู้ป่วยรายที่ 4 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วยอาการไข้ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 7 เมษายน 2563 ผู้ป่วยมีอาการไข้จึงได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีคกครั้ง พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อ และเนื่องจากผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มีภูมิต้านทานต่ำ จึงได้รับการส่งต่อไปรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลำปางในวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้รับการรักษาด้วยยาจนครบตามาตรฐาน และวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลยืนยันไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลลำปางจะส่งตัวกลับไปนอนสังเกตอาการต่อที่โรงพยาบาลงาวจนครบ 14 วัน

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง