‘ราชภัฏลำปาง’ เตรียมเปิดรับสมัครงาน 255 อัตรา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมเปิดรับสมัครงาน จ้างงานจำนวน 5 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 255 อัตรา ตามโครงการ “อว. สร้างงาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19” โดยรายะละเอียดการรับสมัครจะแจ้งเพิ่มเติมใน เร็วๆนี้

 

สำหรับ โครงการ “อว.สร้างงาน” เป็นโครงการของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงาน หรือ อว. ที่จะจ้างงานประชาชน 10,000 คน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่จบ ไม่เกี่ยงประสบการณ์ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 5 เดือน พัฒนาทักษะไปประกอบอาชีพใหม่ บ่มเพาะธุรกิจให้ฟรี แก้วิกฤติผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยเป็นมาตรการระยะสั้นเวลา 5 เดือน ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดหรือเพิ่มทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่ อว. พร้อมที่จะเปิดรับให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานภายในสังกัด และในระยะต่อไปเตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในการดำเนินโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย

สำนักข่าวลำปาง 13