อำเภอวังเหนือพร้อมใจเปิด “ตู้ปันสุข น้ำใจคนมหาดไทย สู้ภัยโควิด-19” ช่วยประชาชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราขการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมเปิด “ตู้ปันสุข น้ำใจคนมหาดไทย สู้ภัยโควิด-19” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอวังเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบข้อสั่งการของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้รับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ข้าวกล่องและน้ำดื่มจากส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี