‘กฟผ.แม่เมาะ’ ทุ่มงบ 25 ล้าน ปรับปรุงถนนติดตั้งสัญญาณไฟ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจถนนแยกทางเข้าหมู่บ้านใหม่มงคล ซอย 13 (เนินไส้กรอก) จนถึงแยกทางเข้าบ้านทุ่งกล้วย  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรเข้า-ออก ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยพื้นผิวถนนได้รับความเสียหายจากการสัญจรของรถขนาดใหญ่ กอปรกับระยะการใช้งานที่ยาวนาน และขนาดของไหล่ทางที่แคบ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ตลอดจนปรับไหล่ทางให้กว้างเพิ่มความปลอดภัยให้กับการสัญจรของรถจักรยานยนต์

 

โดยเบื้องต้นปลายเดือนพฤษภาคมนี้ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จะปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เรียบเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรด้วยความปลอดภัย จากนั้นจะเตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาไฟจราจร โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเดือนมิถุนายน 2563 และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 7 เดือน ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนนแยกทางเข้าหมู่บ้านใหม่มงคล ซอย 13 ถึงแยกทางเข้าบ้านทุ่งกล้วย จำนวน 25 ล้านบาท

ทั้งนี้แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนแม่บทปรับปรุงถนนสายแม่เมาะ – ผาลาด   โดยร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ทั้งเรื่องของการปรับไหล่ทาง การปรับหน้าถนน หรือแม้แต่เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเมื่อปี 2562 กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท และปี 2563 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1.5 ล้านบาท สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบนถนนสายดังกล่าว เพื่อให้ผู้สัญจรโดยเฉพาะชาวแม่เมาะ มีความปลอดภัยและเกิดความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด

ที่มา..แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ