กกต.ลำปาง เผยมีผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมือง ลงเลือกตั้งเขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง และได้มีมติกำหนดการเลือกตัง เป็นวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม และ หมายเลข 5 นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่

ที่มา…สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง