อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อยืนยันสะสมจำนวน 4 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 4 ราย ซึ่งยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 206 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 202 ราย  ขณะที่การติดตามผู้ที่กลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และ พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และผู้สัมผัส ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 24,431 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน 1,815 ราย และพ้นระยะกักตัว จำนวน 22,616 ราย