จ.ลำปาง ประชุมเตรียมต้อนรับ ‘รองนายกรัฐมนตรี’ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อ.สบปราบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

 

สำหรับร่างกำหนดการการลงพื้นที่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดยช่วงเช้าประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพบปะผู้นำชุนและประชาชนในพื้นที่

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง