‘พล.อ.ประวิตร’ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอสบปราบ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหา รวมทั้งความต้องการต่างๆ ที่จำเป็นของท้องถิ่น โดยรับฟังรายงานจาก เลขาฯ สทนช. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยพบว่าจังหวัดลำปางอยู่ในลุ่มน้ำวังที่มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และมีไม้ผลยืนต้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกว่าหมื่นไร่ แต่ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้จังหวัดลำปางไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง โดยปีนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบกลาง แก้ไขภัยแล้งกว่า 70 โครงการ และงบเร่งด่วนอีกกว่า 150 โครงการ ประกอบด้วย การขุดเจาะบ่อบาดาล การซ่อมแซมระบบประปา การขุดลอกแม่น้ำวัง และทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีกกว่า 20 โครงการ ที่กำลังเร่งรัดขับเคลื่อนให้สามารถแก้ปัญหาน้ำได้ทั้งระบบ ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้ริเริ่มโครงการนำร่องที่สำคัญ ได้แก่ “สิริราชโมเดล” เพื่อแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยบริหารจัดการน้ำทั้งบนดิน และใต้ดินอย่างเป็นระบบ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณได้มอบนโยบายการทำงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้บูรณาการทำงานแก้ปัญหาน้ำ ทั้งระบบ และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงาน อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่แม้ต้องระวัง covid-19 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชน และเกษตรกรจังหวัดลำปาง ที่ได้แสดงออกถึงความร่วมมือ กับภาครัฐในการแก้ปัญหาภัยแล้ง กระทั่งมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ ส่งผลให้จังหวัดลำปางไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้งซึ่งถือเป็นจังหวัดต้นแบบของพื้นที่ภาคเหนือ และรัฐบาลพร้อมส่งเสริมการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง ต่อไป

ที่มา..กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย