นร.ตื่นตัว ‘นิวนอร์มอล’ เปิดเทอมวันแรกบรรยากาศคึกคัก ตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่หน้าประตู

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันตั้งแต่ทางเข้าหน้าประตูโรงเรียน ซึ่งได้เตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและเจลล้างมือ ให้นักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ซึ่งเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากไม่ผ่านด้วยอาการมีไข้สูง หรือมีป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ก็จะมีการประสานงานไปยังผู้ปกครอง เพื่อรับกลับ หรือส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทันที

 

ทางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 เลขคี่ /กลุ่มที่ 2 เลขคู่) สลับกลุ่มมาโรงเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่ วันคี่ เพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียนภายในโรงเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้มีการแยกเข้าแถวเคารพธงชาติ ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สถานที่ตามอาคารต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการลดการรวมตัวของคนหมู่มากอีกด้วย

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง