นายอำเภอเสริมงามรับมอบสังฆทาน 184 ชุด หลังคณะสงฆ์ทั่วอำเภอบริจาคใส่ตู้ปันสุข

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง นายนเรศวร์ฤทธิ์  อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม ได้รับมอบสังฆทาน จำนวน 184 ชุด จากนายอุดมพงษ์ ตันทา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสริมงาม นายนิพนธ์ นวลสม และนายสุนทร ปัทมแก้ว ที่ปรึกษานายอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน หลังพระสงฆ์ทั่วทั้งอำเภอเสริมงามนำมามอบผ่านให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทางอำเภอนำไปใส่ตู้ปันสุขของอำเภอเสริมงามเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 หยิบไปบริโภคและใช้ในครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระของชาวบ้านในพื้นที่

 

โดยนายอำเภอเสริมงามเปิดเผยว่าได้รับความเมตตาจาก พระครูไพโรจน์ ปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม และพระสงฆ์จากวัดต่างๆทั้งอำเภอเสริมงามได้มอบถังสังฆทานที่ชาวบ้านนำมาถวาย โดยได้มอบผ่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำมามอบให้ทางอำเภอเสริมงามเพื่อนำไปใส่ตู้ปันสุข โดยช่วงแรกนี้มีวัดจำนวน 10 วัดได้มอบถังสังฆทานให้จำนวน 184 ชุด

ทั้งนี้ยังคงมีวัดอื่นๆอีกรวม 40 วัดต่างทยอยนำสังฆทานมามอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ทุกฝ่ายในอำเภอเสริมงามร่วมแรงร่วมใจกันและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในยามที่ชาวบ้านหลายรายได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ซึ่งทางอำเภอก็จะทยอยนำข้าวของที่อยู่ในถังสังฆทานไปใส่ตู้ปันสุขของอำเภอเสริมงามซึ่งที่อยู่ที่ชั้นล่างของอำเภอตามเจตนารมณ์ต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13