ทสจ.-ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ข้าวโพดหลังฝนชะล้างหน้าดินทำน้ำประปาหมู่บ้านขุ่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านสันป่าเปา ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านกลายเป็นสีโคลน ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ (ชาวบ้านสุดทนน้ำประปาหมู่บ้านกลายเป็นสีโคลน วอน จนท.ช่วยเหลือไม่มีน้ำจะใช้แล้ว)

 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่เชิงเขาโดยรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งราษฎรมีการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือ ปลูกข้าวโพด เมื่อถึงฤดูฝน จึงทำให้น้ำฝนชะล้างหน้าดินไหลลงมาภายในอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้น้ำและทำการเกษตรควบคู่กัน อีกทั้งใช้มาตรการที่เด็ดขาดเพื่อมิให้ราษฎรทำการเกษตรลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลำปางต่อไป

ที่มา…สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง