ชาวบ้านทุ่งผา อ.ห้างฉัตร แห่นางแมวขอฝน หลังเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ำทำนา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านหมู่ 1 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รวมไปถึง เกษตรกรและมีอาชีพทำนากว่า 50 คน ได้ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝน เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวในปีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ต้นข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในแปลงนาประสบกับปัญหาภัยแล้งและส่อเค้าว่าจะได้รับความเสียหาย โดยชาวบ้านที่เป็นชาวนาเมื่อประสบปัญหาภัยแล้งเช่นนี้ จึงได้นำประเพณีแห่นางแมว ตามความเชื่อที่ว่า ปีใดฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก็จะต้องทำการแห่นางแมว เพราะเชื่อว่าฝนที่ไม่ตกมีเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้จึงต้องประกอบพิธีขอฝนและการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝนนั้น ถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที

 

โดยชาวบ้านได้ทำการแห่นางแมว โดยนำตุ๊กตาแมวนำมาใส่กรงแล้วตั้งขบวนแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้าน ต่างก็สาดน้ำใส่ตุ๊กตาแมว โดยมีความเชื่อว่าให้เทวดาที่อยู่เบื้องบนฟ้าได้ประทานฝนให้ตกลงมาตามคำอ้อนวอน แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีความเจริญและความเชื่อความศรัทธา ประกอบกับมีกฎหมายห้ามทรมานสัตว์ โดยเฉพาะหมา-แมว ชาวบ้านจึงประยุกต์หันมาใช้ตุ๊กตาที่เป็นแมวแทน เพื่อสร้างความสนุกสนานในพิธีกรรม


สำหรับบรรยากาศของขบวนแห่นางแมวต่างได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นความสนุกสนาน โดยมีขบวนร้อง รำ ทำเพลง ทำให้ กิจกรรมให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในยามที่วิกฤตภัยแล้งขาดน้ำทำนาจนต้องให้มีการแห่นางแมวดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของชาวบ้านนั้นจะมีการปลูกข้าว และ ข้าวโพดเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านเดือนร้อนอย่างหนัก ไม่มีน้ำ เข้ามาเพาะปลุกทางการเกษตรเลย

สำนักข่าวลำปาง 13