จังหวัดลำปาง เผยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกระทบ 4 อำเภอ 13 ตำบล 64 หมู่บ้าน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 อำเภอ 8 ตำบล 27 หมู่บ้าน ล่าสุดจังหวัดลำปางได้รายงานผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม จำนวน 4 อำเภอ 13 ตำบล 64 หมู่บ้าน 2,180 ครัวเรือน

 

ประกอบไปด้วย อำเภอแจ้ห่ม 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน 1,797 ครัวเรือน ประกอบด้วย ตำบลปงดอน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ตำบลแม่สุก 9 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 และ 12 ตำบลปงดอน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 และ 8 อำเภอวังเหนือ 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน 383 ครัวเรือน ประกอบด้วย ตำบลบางแก้ว 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ตำบลทุ่งฮั้ว 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ตำบลวังเหนือ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ตำบลวังทรายคำ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7

อำเภอเมืองปาน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน (จำนวนครัวเรือนและความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) ได้แก่ ตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 1 และหมู่ 6 และ อำเภองาว 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน (จำนวนครัวเรือนและความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ) ประกอบด้วย ตำบลบ้านร้อง 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 4, 9 และ 12 ตำบลปงเตา 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 5 และ 8 ตำบลนาแก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลบ้านอ้อน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ 3

ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามอำนาจหน้าที่แล้ว และปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งที่หมายเลขสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง