ลำปางฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้าน คอสะพานพัง เสียหาย 3 อำเภอ 5 ตำบล

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลา 03.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 อำเภอ 5 ตำบล ดังนี้ อำเภอเมืองปาน 3 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.ตำบลเมืองปาน หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่ง คอสะพานได้รับความเสียหาย 2.ตำบลบ้านขอ หมู่ 4 บ้านขอใต้ ตำบลทุ่งกว๋าว อยู่ระหว่างสำหรับความเสียหาย อำเภอแม่ทะ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหัวเสือ หมู่ 10 บ้านหนองมุง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 11 หลังคาเรือน อำเภอเมืองลำปาง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลต้นธงชัน หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ

 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ถุง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมรถยนต์กู้ภัย และเรือ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อยในเบื้องต้นตามอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองาน อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13
ภาพโดย..อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง