“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพวงมาลาหลวง จิตอาสาพลัดตกลำน้ำแม่ตุ๋ยเสียชีวิต

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาในการศพ นายประจวบ เทพปินตา อายุ 50 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่านพัฒนา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง และนายอนันต์ แก้วมณีวรรณ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฝายแม่ตุ๋ยแห่งที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่านพัฒนา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 และประสบอุบัติเหตุพลัดตกน้ำสูญหาย และเสียชีวิตบริเวณหน้าฝาย โดย พระราชทานพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

 

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางไว้หน้าหีบศพ นายประจวบฯ และนายอนันต์ฯ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดทุ่งม่านใต้ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดทุ่งม่านใต้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563

ที่มา…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง