“ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ มอบหนังสืออนุญาตที่ทำกิน ส.ป.ก. 4-01 พื้นที่อำเภอเกาะคา

วันที่ 4 กันยายน 2563  ที่โรงเรียนบ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จังหวัดลำปาง จำนวน 16 ราย เนื้อที่ 81-1-23 ไร่ แก่ชาวบ้านในพื้นที่

พร้อมทั้งติดตามช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรและชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเกาะคา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา และ หมู่ที่ 9 ต.วังทอง อ.วังเหนือ และมอบโครงการสินเชื่อตามมาตรการผู้ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 ประจำปีงบประทาณ 2563 รวม 8 กลุ่ม จำนวนเงิน 960,000 บาท (พื้นที่ อ.เกาะคา อ.แม่ทะ อ.แจ้ห่ม ) แก่ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง