อุทยานฯแจ้ซ้อน ร่วมฝึกอบรมรุกขกรพื้นที่อนุรักษ์ สร้างความเข้าใจการดูแลต้นไม้ใหญ่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร รุกขกรสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นายพูนสถิตย์ วงค์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และนายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานชุดรุกขกรของอุทยานแห่งชาติ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตาผาเสื่อ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน

 

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักวิธีการจัดการต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในอุทยานแห่งชาติตามหลักวิชาการรุกขกร เพื่อให้ต้นไม้มีอายุยืนนาน มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้หลักวิชาการรุกขกรแก่ประชาชนและผู้สนใจ ทั้งนี้ได้มีบุคคลากรจาก กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ มีเนื้อหาวิชารวม 35 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563

สำหรับ รุกขกร หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (tree surgeon) มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่  ซึ่งรวมถึงงานปลูก งานตัดแต่ง งานค้ำจุน งานป้องกันและรักษาโรคและแมลง หรือโรคพืชอื่น งานป้องกันการถูกฟ้าผ่า และงานโค่นต้นไม้ นอกจากนี้ยังรวมงานวางแผน งานให้คำปรึกษา การทำรายงานและการเป็นพยานศาลในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากต้นไม้ใหญ่มีคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์มาก แต่ต้นไม้ใหญ่ก็มีการดำรงชีวิตที่ซับซ้อน มีขนาดใหญ่โตและมีน้ำหนักมาก ต้นไม้ใหญ่ในเมืองจึงต้องการการเฝ้าระมัดระวังและการดูแลเพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำนักข่าวลำปาง 13