จังหวัดลำปาง ปลื้มคว้า 3 รางวัล “เลิศรัฐ” สะท้อนความสำเร็จการให้บริการประชาชน

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2563 หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี

 

สำหรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563​ จัดโดยสำนักงาน​ ก.พ.ร.​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล​ มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบ  ที่ดีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้​ “รางวัลเลิศรัฐ” ยังถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน  3 ผลงาน และผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน

สำหรับจังหวัดลำปาง นอกจากจะได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยังมี โรงพยาบาลลำปาง ได้รับรางวัล การพัฒนาการบริการ จากผลงาน “หัวใจดูแลด้วยหัวใจ” และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ผลงาน “ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข”  นับเป็นก้าวสำคัญของภาคราชการ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง