กฟผ.แม่เมาะ รับประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ รับมอบหนังสือร้องเรียนจาก นายวิวัฒน์ ปินตา ผู้แทนกลุ่มชุมนุมอพยพบ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ และราษฎรบ้านห้วยคิง กว่า 200 คน

 

หลังได้เข้าร่วมการชุมนุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัด กรณีอพยพราษฎรบ้านห้วยคิงไปยังพื้นที่บ้านเมาะหลวงหมู่ 8 โดยเรียกร้องให้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยแก่ราษฎรบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ ทั้ง 63 ราย ที่เข้าครอบครองทำประโยชน์อยู่ในพื้นที่รองรับการอพยพตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้เพื่อให้กระบวนการอพยพสามารถเดินหน้าต่อไปได้


ทั้งนี้ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้รับฟังประเด็นปัญหา พร้อมจะนำรายงานไปยังกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะสื่อสารกลับมายังราษฎรต่อไป

ที่มา..แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ