รมช.เกษตรฯ มอบหนังสือ สปก.4-01 เยียวยาเกษตรกรลำปางชาวสวนลำไย

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 และมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวลำปางร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก. ลำปาง) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 284,055 ไร่ และดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว แบ่งเป็น พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 37,582 ราย 54,893 แปลง เนื้อที่ 252,668 ไร่ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย จำนวน 2,008 ราย 2,102 แปลง เนื้อที่ 1,376 ไร่ ซึ่งในวันนี้ได้นำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มามอบแก่พี่น้องเกษตรกร เป็นจำนวน 30 ราย 32 แปลง เนื้อที่ 160-0-51 ไร่ และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอเกาะคา จำนวน 12 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางนั้นถือว่าเป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย การตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรฯ แต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก

ดังนั้นทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ซึ่ง จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,331 ครัวเรือน 6,802 แปลง เนื้อที่ 18,996 ไร่ รวมเป็นเงินประมาณ 38 ล้านบาท ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563

ที่มา…สำนังานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง