ประชาชนชาวจังหวัดลำปางเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ เสวยพระกระยาหารกลางวันที่บ้านกิจเสรีที่ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านสบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ที่กำลังได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นอาคารที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของสบตุ๋ย และของ จ.ลำปาง โดยมี พล.ท.นพ. มงคล จิวะสันติการ และครอบครัว ถวายการต้อนรับ

 

ภาพโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และ สวท.ลำปาง