นักท่องเที่ยวแห่ชมประกวด ‘สะเปาลอยน้ำ’ ประเพณีแห่งเดียวในประเทศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2563” สัมผัส “ฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง” การประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำกลางลำน้ำแม่วัง ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน

 


โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมขบวนแห่สะเปาใหญ่ลอยน้ำกันอย่างคึกคัก ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มหนุ่มสาว และชุมชนต่างๆ จัดส่งสะเปาใหญ่ฯ เข้าร่วมการประกวดจำนวน 11 ลำ ซึ่งภายในงานได้มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ให้ความสนใจมายืนชมการประกวดจนเต็มสองฟากฝั่งของแม่น้ำวัง โดยทาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดประตูเมือง “นครแห่งความสุข” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP มหกรรมอาหารและสวนสนุกชุดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ท่าน้ำสิงห์ชัย จังหวัดลำปาง อีกด้วย


สำหรับผลการประกวด “สะเปาลอยน้ำ” ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2563 ชนะเลิศ ได้แก่ ร้านเฮือนอาภรณ์ ได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ได้รับรางวัลเงินสด 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร้านขะเจ้า ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-12 ได้แก่ คุ้มเตวะดา ร้านแม่ญิ๋ง ชมรมกิ่วลม-ชรมคอร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร้านใบปริก คุณหวานอีเว้นท์ลำปาง วัดบ้านดง ร้านบ้านนางงาม ได้รับรางวัลเงินสด 22,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ภาพโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง