เผยรายชื่อผู้สมัครชิง นายก อบจ.ลำปาง ด้าน สจ. คึกคักมีผู้สมัครรวม 100 ราย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งหลังจากได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 5 วัน มีจำนวนผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจำนวน 7 ราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจำนวน 100 ราย ทั้งนี้ผู้สมัครทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แยกรายชื่อตามอำเภอ

ที่มา… องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง