เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมลูกช้างในพระอุปถัมภ์ฯ สถาบันคชบาลฯ จ.ลำปาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและช้างพังฟ้าแจ่ม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง โดย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดลำปาง พร้อมพนักงาน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จ

 

ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายธีระยุทธ เหลาคม เจ้าของช้างจากจังหวัดภูเก็ตได้ถวาย ช้างพลายบุญหนา ลูกช้างเพศผู้ อายุ 4 ปี พร้อมตั๋วรูปพรรณ เพื่อนำมาเลี้ยงดูร่วมกับ ช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างป่าเพศเมีย อายุ 4 ปี ที่ถูกบ่วงดักสัตว์รัดบริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้าย จากอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบช้างพังฟ้าแจ่มจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อมาดูแลรักษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นช้างในพระอุปถัมภ์ฯ

โอกาสนี้ พระองค์ทรงทอดพระเนตรการรักษาช้างพังฟ้าแจ่ม และเสด็จเยี่ยมช้างพลายบุญหนา รวมทั้งเยี่ยมช้างอื่น ๆ ในสถาบันฯ จากนั้นทรงพระราชทานอาหารช้าง ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงใส่พระทัยเรื่องการอนุรักษ์และบริบาลช้าง ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อช้างไทย

ที่มา..ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ