ขนส่งจังหวัดลำปางจัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ยอดรวมกว่า 13 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย ในหมวดอักษร กย “กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ ยั่งยืน” และหมวดเลขค้างชำระ โดยรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

สำหรับหมายเลขที่ได้รับการประมูลราคาต่ำสุดได้แก่หมายเลข 6006 ปิดประมูลในราคา 11,000 บาท ส่วนราคาสูงสุดได้แก่หมายเลข 9999 ปิดประมูลในราคา 600,000 บาท ทั้งนี้ยอดรวมจากการประมูลทั้งสิ้น 13,266,644 บาท แบ่งเป็นหมวดอักษร กย จำนวน 10,867,144 บาทและ เลขค้างชำระ จำนวน 2,399,500 บาท

ที่มา..สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง