‘พุทธะอิสระ’ นำชาววังเหนือปกป้องสถาบัน ยื่น 3 ข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปกครองจังหวัดลำปาง ตำรวจ สภ.วังเหนือ และสมาชิก อส.อ.วังเหนือ ที่ 9 เข้าร่วมสังเกตการณ์บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังเหนือ บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หลังได้มีกลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน นำโดย นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีต หลวงปู่พุทธะอิสระ ได้จัดกิจกรรมรวมตัวแสดงพลังความจงรักภักดี “รวมกันที่ลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัว” โดยร่วมกับหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ (ชุมชนเสื้อแดงปกป้องสถาบันฯ)

 

ซึ่งได้จัดกิจกรรมการเสวนาถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทบ การกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้แก่ 1.ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฏหมายที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.ให้รัฐบาลปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับจารีตประเพณีไทย และ 3.ให้ดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

อย่างไรก็ตามได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน โดยมีแกนนำคนสำคัญได้แก่ นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง นายสมชัย แสงทอง ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ นายไตรยุทธ รัตนพงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย นายอาคม มีเมล์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาคการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ น.ส.นิลุบล มีเมล์ ประธานกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันจังหวัดลำปาง โดยเหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย