‘ผู้ว่าฯทรงพล’ อดีตพ่อเมืองลำปาง รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 62

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2562 ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 “ไทยช่วยไทยคือไทยเท่” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ได้รับรางวัล นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน กว่า 500 คน ร่วมรับฟัง

 

โดยการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทองในครั้งนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งรางวัลสำเภาทอง เป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลสำเภาทองใน 4 มิติ คือมิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ

อย่างไรก็ตามหอการค้าจังหวัดลำปาง นำโดย นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพีระรักษ์ พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภาพโดย…หอการค้าจังหวัดลำปาง / กระทรวงมหาดไทย PR