อำเภอวังเหนือเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 กลุ่มแรงงานเมียนมาในพื้นที่

วันที่ 8 ธันวาคม 2532 ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ นำโดยนายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังเหนือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ และผู้แทนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดลำปางโดยการตรวจตรา แนะนำ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดแก่ผู้ประกอบการ บริษัท ดีเอ็นจีเนียริ่งดีไซน์ ซึ่งมีแรงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 26 คน ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายมารับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โดยได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าทุกครั้ง การล้างมือหรือกำหนดจุดล้างมือ ด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมนุมแออัดหรือคนจำนวนมาก ซึ่งการตรวจตราแนะนำประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

สำนักข่าวลำปาง 13