กลุ่มชาติพันธุ์ อ.เสริมงาม ทำพิธีบวชป่า สืบชะตามหากุศล ทำความดีถวายในหลวง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด และทำความดี ถวายในหลวง โดยทำพิธีบวชป่า สืบชะตามหากุศล วิถีชุมชนคนต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์น้ำและผืนป่า มีนายนเรศร์ฤธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานฯ การประกอบพิธีทำบุญปฏิบัติธรรมสืบชะตามหากุศล ในงานรุกขมูลวัตรปฏิบัติธรรมบวชป่า ณ อ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำแม่เสริม ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากจากหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ตำบลเสริมกลาง และตำบลอื่นๆ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำบุญสืบชะตา บวชป่า และพระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมในเขตป่าชุมชน 7 วัน 7 คืน และบิณฑบาตผืนป่าเพื่อให้เป็นเขตหวงห้ามในการตัดไม้ทำลายป่าต่อไป

ที่มา.. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สวท.ลำปาง