อำเภอวังเหนือ ลุยเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ตรวจกลุ่มเสี่ยงร้านขายอาหารทะเล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ โรงพยาบาลวังเหนือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังเหนือ รพ.สต.บ้านปงถ้ำ เทศบาลตำบลวังเหนือ สัสดีอำเภอวังเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการฟาร์มไก่ ท้องที่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 และบ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ กลุ่มร้านอาหารทะเลสดที่จำหน่ายในพื้นที่ จำนวน 3 ร้าน โดยการสอบถามประวัติและเก็บข้อมูลผู้ที่เคยเดินทางจากประเทศพม่า อำเภอท่าขี้เหล็ก หรือเคยเดินทางไปพื้นที่สาธารณะภายในประเทศ ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพ สุพรรณบุรี เพื่อเป็นข้อมูลการเฝ้าระวัง ติดตามกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศจังหวัดลำปาง

 

โดยได้ตรวจสอบฟาร์มไก่ จำนวน 2 แห่ง พบคนงานรวมทั้งสิ้น 42 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 11 คน คนสัญชาติไทย จำนวน 31 คน เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการไข้หรืออีณหภูมิสูงกว่าปกติแต่อย่างใด สำหรับสถิติแรงงานต่างด้าวอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง พบว่ามีทั้งสิ้น 76 คน แยกเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จำนวน 23 คน คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อย จำนวน 6 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา (กลุ่มนำเข้าตาม MOU) จำนวน 2 คน คนต่างด้าว MOU มติ ครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 44 คน และคนต่างด้าว มติ ครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 คน

สำนักข่าวลำปาง 13