อำเภอวังเหนือ เผยทีมสอบสวนโรคตรวจกลุ่มเสี่ยง 7 ราย ยันไม่พบเชื้อโควิด-19

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอวังเหนือ รักษาราชการแทนนายอำเภอวังเหนือ ได้ทำหนังสือวิทยุสื่อสารในข่ายกรมการปกครองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามที่เอกสารไทม์ไลน์ของกลุ่มเสี่ยงของอำเภอวังเหนือ จำนวน 7 ราย ซึ่งเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยโควิด-19 และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

 

อำเภอวังเหนือได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ได้ข้อเท็จจริงว่า ทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคอำเภอวังเหนือ ได้ดำเนินเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 ราย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่างเฝ้าระวังโรค 14 วัน

สำนักข่าวลำปาง 13