รองอธิบดีฯขนส่ง ลุยตรวจขนส่งฯลำปาง เน้นย้ำความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ตาม “โครงการ ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ รวมถึงพบปะพี่น้องประชาชนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลล์กอฮอล์ ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ โดยมี นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจChecking Point สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

 

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจถึงมาตรการความปลอดภัยที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวด ทั้งมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยมีการประเมินจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ทั้งการเดินทางระหว่างจังหวัด และการเดินทางภายในจังหวัด เพื่อจัดหารถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับการเดินทาง ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดทุกมาตรการ


นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการที่กรมการขนส่งกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการป้องกัน covid – 19 และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้บริการการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

ที่มา…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง