จ.ลำปาง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 34/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง และขณะนี้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการติดต่อและแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้โดยง่าย

ทางจังหวัดจึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้ 1.คัดกรองโควิด-19 ที่ด่านอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ที่สถานีขนส่ง/สนามบิน/สถานีรถไฟ 3.ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดแต่งแอปไทยชนะทุกแห่งและต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด 4.ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ 5.การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศปก.อำเภอ และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน) และ 6.เข้มงวดมาตรการแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก และวนอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยกำกับดูแลและลงพื้นที่เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมทุกประเภท ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค เช่น งานประชุม สัมมนา การจัดงานบวช งานแต่ง งานประเพณีต่างๆ อีกด้วย

ที่มา…ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง