ลำปางแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ระยอง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางรายใหม่ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยในเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 23 ราย ซึ่งเป็นชาวลำปาง 20 ราย ระยอง 2 ราย และเชียงใหม่ 1 ราย มีสถานที่เสี่ยงจำนวน 16 แห่ง

โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นชายไทย อายุ 33 ปี เดินทางมาจากจังหวัดระยองโดยเครื่องบิน จากสนามบินอู่ตะเภา สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 103 เวลา 18.45 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่เวลา 21.00 น. พักค้างคืนที่เชียงใหม่ 1 คืน เดินทางมาถึงจังหวัดลำปางวันที่ 26 ธันวาคม โดยเช่ารถขับมาเพียงคนเดียว เข้าพักที่บ้านพักในตำบลต้นธงชัย และวันที่ 27 ธันวาคม ร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่บ้านห้วยทราย ตำบลต้นธงชัย ทั้งช่วงเช้าและเย็น ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศรีษะ มาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 แต่ไม่ได้ไปรับการรักษา ซื้อยาทานเอง ทราบข่าวว่าเพื่อนที่จังหวัดระยองป่วยจึงมาขอตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันการติดเชื้อในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และผลการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ

ทั้งนี้จังหวัดลำปางได้ดำเนินการในเบื้องต้นแล้วคือ ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อทั้งหมด 23 ราย ทุกรายได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ โดยจะได้รับการตรวจยืนยันอย่างต่อเนื่องในวันที่ 5 , 9 และ 14 หลังจากวันที่ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก ทั้งนี้ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitoring) นอกจากนี้ได้แจ้งให้สายการบิน พร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่รับทราบเพื่อดำเนินการควบคุมโรคในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ได้ทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านในเรื่อง “การเฝ้าระวังและการปฏิบัติดูแลตนเอง” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนะนำผู้สัมผัสให้ป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะ/ชุมชน และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้รีบพบเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการตรวจทันที พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สำนักข่าวลำปาง 13