สาธารณสุขฯลำปาง เร่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิดในพื้นที่กว่า 200 คน

สสจ.ลำปาง ผนึกกำลังโรงพยาบาลลำปาง คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 จำนวน 200 คน

วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ อาคารมุทิตา โรงพยาบาลลำปาง ได้มีการคัดกรองผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ได้มีการร่วมค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

ทั้งนี้ได้กำชับการป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะชุมชน สังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง