อำเภอแม่พริกคุมเข้มเฝ้าระวังโควิด-19 ตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 4 มกราคม 2563 ที่บริเวณด่านตรวจแม่พริก ตู้ยามพระบาท ถนนพหลโยธิน สายลำปาง-ตาก (ขาเข้า) หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง