สสจ.ลำปาง แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง จากการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด- 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง ทั้งนี้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้ อยู่ระหวางการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 14 วันและตามที่มีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความข้องเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

จากการสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหาและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ จำแนกเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งดำเนินการดังนี้ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย ได้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ ทั้งนี้ให้แยกกักตัวอยู่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) ผู้สัมผัสที่มิความเสี่ยงต่ำ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้แก่ จ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 9 คน ได้รับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ สำหรับผู้มารับบริการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางในเวลา 12.30-15.30 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2553 จำนวน 62 คน ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitoring) หากมีหากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบพบเจ้าหน้าที่ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการตรวจทันที

สำหรับบุคคลอื่นที่ได้ไปในสถานที่ในช่วงเวลาตามไทม์ไลน์ที่ผู้ป่วยรายนี้ให้ข้อมูล อยู่ระว่างการสำรวจและติดตามเพื่อให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ได้แก่ ร้านกาแฟ อเมซอน ในปั๊ม ปตท.ห้างฉัตร ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในปั้ม ปตท.ห้างฉัตร ช่วงเวลา 13.00-13.05 น. วันที่ 3 มกราคม 2564 ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้ทำการทำความสะอาดพื้นที่ ผิวสัมผัสต่างๆด้วยน้ำยาฆาเชื้อ พร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการควบคุมป้องกันโดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปาง เบอร์โทร 093 140 8023 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามสถานบริการใกล้บ้านของท่าน

ที่มา…ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง