สสจ.ลำปาง แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 ปัจจุบันจังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระรอกใหม่จำนวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง โดยมีการสำรวจติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยราย 1 ทั้ง 18 ราย ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นระยะ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจนกว่าจะครบ 14 วัน จากการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มกรดมที่ผ่านมา ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 จำนวน 10 ราย ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 14 วัน ทั้งนี้จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 7 มกราคม 2564)

 

สำหรับการสำรวจค้นหาและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตามไทม์ไลน์ได้เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง จำแนกเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ มีการดำเนินการผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย ได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่ 5 มกราคม ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด และได้แยกกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งต้องเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน (Self monitoring) กลุ่มสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 9 ราย ได้รับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 มกราคม ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมดและได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย ในวันนี้ อยู่ระว่างรอผลการตรวจ กลุ่มพื้นที่อำเภอแม่ทะ จำนวน 13 ราย ได้รับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 มกราคม ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ผู้ไปใช้บริการร้าน Wam up จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ได้รับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผลเป็นลบ 1 ราย อีก 1 รายอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ สำหรับบุคคลอื่นที่ได้ไปในสถานที่ในช่วงเวลาตามไทม์ไลน์ที่ผู้ป่วยรายนี้ให้ข้อมูล อยู่ระว่างการสำรวจและติดตามเพื่อให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน

หมายเหตุ จากเอกสารฉบับวันที่ 5 มกราคม ที่ระบุสถานที่และช่วงเวลาตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ ร้านเซว่น อีเลฟเว่น ในปั้ม ปตท.ห้างฉัตร เวลา 13.00-13.05 น. วันที่ 3 มกราคม 2564 จากการตรวจสอบพบว่ามีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขเวลาเป็น “ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในปั้ม ปตท.ห้างฉัตร ช่วงเวลาประมาณ 15.00-15.05 น. วันที่ 3 มกราคม 2564”

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง