ชาวบ้านปกยางคกร้องโรงอิฐมอญทำควันลอยฟุ้งในอากาศ จนท.ลุยตรวจสั่งให้ปรับปรุง

วันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ปัญหามลพิษทางอากาศจากสถานประกอบการอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมกับปลัดอำเภอห้างฉัตร เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลปงยางคก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ขณะตรวจสอบพบโรงเผาอิฐมอญ มีระยะห่างจากบ้านผู้ร้องเรียน ประมาณ 25 เมตร ลักษณะสถานประกอบไม่ปรากฏโครงสร้างที่เป็นมีปล่องควันเพื่อระบายอากาศ และสอบถามประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนอกเหนือจากบ้านผู้ร้องเรียน แจ้งว่าไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ จึงได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนผลิต เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อไป

 

ที่มา..สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง