สสจ.ลำปาง แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายประเสริฐ กิสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 ปัจจุบันจังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระรอกใหม่จำนวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ทีโรงพยาบาลลำปาง โดยมีการสำรวจติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวและ ดำเนินการดังนี้ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 1 ทั้ง 18 ราย ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นระยะ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจนกว่าจะครบ 14 วัน ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 จำนวน 9 ราย ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 14 วัน

 

ทั้งนี้ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 7 มกรดม 2564 ผลป็นลบทั้งหมด (*ตามเอกสารวันที่ 6 ม ค. มี 10 ราย แต่จากการตรวจสอบ พบว่ามีความผิดพลาดของข้อมูล ที่ถูกต้องคือ 9 ราย) สำหรับการสำวจค้นหาและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตามไทม์ไลน์ได้เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง มีเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 14 วัน ทั้งนี้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลเป็นลบทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีการประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มารายงนตัวที่โรงพยาบาลลำปางเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักแยกตัวเองอย่างเคร่งครัด (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่สัมผัส (เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว)

กรณีมีผู้ยืนยันติดเชื้อกรุงเทพมหานครในวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่มีไทม์ไลน์เข้าพื้นที่อำเภอวังเหนือในวันที่ 26-31 ธันวาคม 2564 นั้น จากการสอบสวนโรค ได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ จำแนกเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งดำเนินการดังนี้ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 20 ราย ได้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ผลเป็นลบ 19 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 1 ราย ทั้งหมดให้แยกกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ 11 ราย ได้รับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบทั้งหมด โดยให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitoring)

เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการห้ามการเดินทางภายในประเทศ ทำให้อาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปางได้ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ และคนลำปางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT)อย่างเคร่งครัด คือ D:Social Distancing เว้นระยะห่ าง ไม่ไปในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา H : Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Tracking เช็คอินทุกสถานที่ที่เข้าไปด้วยการสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

ที่มา…ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง