อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 21.00 น. โดยตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ไม่พบมีผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างใด ยอดสะสม 3 รายซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัว และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ Covid-19 เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่ 31 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 20 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วย 7 ราย รอผลตรวจ 5 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากและไปพื้นที่เสี่ยง 3,786 ราย