สสจ.ลำปาง แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายประเสริฐ กิสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โรค โควิด- 19 จังหวัดลำปาง ตามที่จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระรอกใหม่จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยรายที่ 1 ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว โรงพยาบาลให้กลับบ้านในวันที่ 11 มกราคม 2564 และกักแยกตัวเองอย่างเคร่งครัดที่บ้าน ต่อไปอีกเป็นเวลา 14 วัน

 

 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 1 จำนวน 18 ราย มีการกักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างคร่งครัดจนครบ 14 วัน ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด (ตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 14 หลังจากผู้ป่วยรายที่ 1 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ) สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างการรักษาตามมาตรฐานการรักษาของกรมการแพทย์ ในส่วนของผู้สัมผัส เสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 จำนวน 9 ราย ซึ่งให้กักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 16 มกราคม 2564 นี้

นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ชาวลำปางทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา H : Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Tracking เซ็คอินทุกสถานที่ ที่เข้าไปด้วยการสแกน แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

นอกจากแอพพลิเคชั่นไทยชนะแล้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางยังแนะนำให้คนลำปางติดตั้งแอพลิเคชั่นหมอชนะ ควบคู่ไปด้วยเนื่องจากเป็นแอพลิดชั่นที่ช่วยบันทึกการเดินทางของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ด้วย GPS และ Bluetooth ช่วยประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ใช้ และ ยังมีระบบเตือนผู้ใช้หากเรามีความเสี่ยง หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ย นอกจากนี้แอพลิเคชั่นหมอชนะยังช่วยให้ทีมแพทย์ประเมินความเสี่ยงของคนไข้ เป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของทีมแพทย์ได้ เราควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอยู่เสมอ เสมือนกับว่าคนรอบข้างหรือสถานที่ที่เราเดินทางเข้าไปมีเชื้อโควิด-19 ถ้าเราปฏิบัติตามนี้โอกาสที่คนลำปางจะติดเชื้อโควิด-19 จะต่ำมากหรือไม่มีเลย

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามที่สถานบริการสธารณสุขใกล้บ้านของท่าน

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง