อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 19.30 น. โดยตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ไม่พบมีผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างใด ยอดสะสม 3 ราย หายป่วยแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 2 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ Covid-19 เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่ 9 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 9 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วย 1 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากและไปพื้นที่เสี่ยง 198 ราย