สสจ.ลำปาง แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โรค โควิด- 19 จังหวัดลำปาง ตามที่จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวน 3 ราย ซึ่งทั้ง 3 รายได้รับการรักษาหายแล้วทั้งหมด โดยผู้ป่วยรายที่ 1 ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว แพทย์ให้กลับบ้านในวันที่ 11 มกราคม 2564 และกักแยกตัวเองอย่างเคร่งครัดที่บ้าน ต่อไปอีกเป็นเวลา 14 วัน สำหรับผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว แพทย์ให้กลับบ้านในวันที่ 16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1 ทั้ง 2 รายยังต้องกักแยกตัวเองอย่างเคร่งครัดที่บ้าน ต่อไปอีกเป็นเวลา 14 วัน

 

ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ทั้งหมดมีการกักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วันแล้ว โดยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด นั่นคือไม่มีใครติดเชื้อ ทั้งหมดสามารถ กลับไปดำเนินชีวิตตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สรุป กรณีชายที่เดินทางมาจากระยองได้แพร่กระจายเชื้อให้กับเพื่อนสนิท 2 คน ที่ไปร่วมสังสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น ส่วนกิจกรรมงานแต่งงานไม่มีการแพร่กระจายเชื้อแต่อย่างใด คนลำปางปลอดภัย

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นี้ ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการเดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยง มีความแออัดและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ สถานบันเทิง บ่อนการพนันนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวลำปางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา H : Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และT: Tracking เช็คอินทุกสถานที่ ที่เข้าไปด้วยการสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะเราควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอยู่เสมอ เสมือนกับว่าคนรอบข้างหรือสถานที่ที่เราเดินทางเข้าไปมีซื้อโควิด- 19 ถ้าเราปฏิบัติตามนี้โอกาสที่คนลำปางจะติดเชื้อโควิด-19 จะต่ำมากหรือไม่มีเลย

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง