รัฐมนตรีฯ ‘วราวุธ’ ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนประชาชน ตรวจสถานีวัดคุณภาพอากาศแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)​ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดย รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และของประชาชนในพื้นที่

โดยโอกาสนี้ รมว.ทส. มอบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า เพื่อลดการเผา ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นอกจากนี้ ได้ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ กฟผ. พร้อมคณะ ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ เป็นอย่างดี

 

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.ทส. และคณะ ได้พบปะชาวบ้าน ต.แม่เมาะ และรับข้อขอความช่วยเหลือ จากชาวบ้านบ้านห้วยคิง กรณีขอให้กระทรวงฯ เร่งรัดการอพยพประขาชนในพื้นที่บ้านห้วยคิง และข้อเรียกร้องจากชาวบ้านเวียงหงษ์ล้านนา กรณีขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ซึ่งคณะทำงานของกระทรวงฯ จะเร่งติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

หลังจากนั้นเดินทางไปยังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณหน่วยบริการแม่เมาะการประปาส่วนภูมิภาค โดยตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพในการใช้ชีวิต สวมใส่หน้ากากอนามัย

ที่มา..กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม