ชาวตำบลร่องเคาะ พร้อมใจร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง เตรียมรับมือไฟป่า

วันนี้ 30 มกราคม 2564 นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอวังเหนือประจำตำบลร่องเคาะ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบร่องเคาะ นาย บุญมี สมคิด กำนันตำบลร่องเคาะ นำส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำหมู่บ้าน ครู นักเรียน สังกัดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ และสภ.ร่องเคาะ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำน้ำแม่วัง บรรเทาภาวะฝนทิ่งช่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ผักกาด ข้าวโพดที่กำลังเริ่มเพาะปลูก

 

เนื่องจากพื้นที่ตำบลร่องเคาะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอวังเหนือ มีจำนวน 17 หมู่บ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกกระเทียม ผักกาด อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอวังเหนือ ได้มีฝนตกกระจายเล็กน้อยในหลายตำบลส่งผลให้ลดปริมาณหมอกควันลงได้ระดับหนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 7 หมู่บ้าน