อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 17.30 น. โดยตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ไม่พบมีผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างใด รักษาหายป่วยแล้ว 3 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ Covid-19 เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่จำนวน 1 ราย รอผลตรวจ 1 ราย ไม่มีผู้สัมผัสผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากและไปพื้นที่เสี่ยงรายใหม่ 19 ราย