เปิดรับสมัครวันแรกคึกคัก มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครลำปาง 5 ราย พร้อมสมาชิกสภาฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  นายวิเชียร บุตรศรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครนายกเทศมนตรและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตให้เฉพาะตัวผู้สมัครที่สามารถเข้าไปในบริเวณการรับสมัครได้เท่านั้น
โดยในวันแรกมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 5 กลุ่ม โดยทาง กกต. ได้ให้ตัวแทนผู้สมัครนายกฯ ทั้ง 5 คน มาจับฉลากเลือกเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผลสรุปได้แก่
  • เบอร์ 1 นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลำปาง และผู้สมัครใช้เบอร์ 1 – 6
  • เบอร์ 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง และผู้สมัครใช้เบอร์ 7 – 12
  • เบอร์ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มลำปางพัฒนา และผู้สมัครใช้เบอร์ 13 – 18
  • เบอร์ 4 นายกิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง และผู้สมัครใช้เบอร์ 19 – 24
  • เบอร์ 5 นายปุณณสิน มณีนันท์ กลุ่มลำปางก้าวหน้า และผู้สมัครใช้เบอร์ 25 – 30

 

ทั้งนี้หลังจากได้เบอร์กันแล้ว ผู้สมัครนายกฯ และ สท. ก็ต่างไปหากองเชียร์ของแต่ละกลุ่ม โดยมีการมอบดอกไม้และพวงมาลัยกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้การเลือกตั้งนายกฯ และ สท. จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ขอให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันถ้วนหน้าด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13