หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯลำปาง ตรวจสอบเกษตรกรปลูก ‘กะหล่ำปลี’ ใช้สารเคมีจำนวนมาก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และกำนันตำบลพิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการใช้สารเคมีจำนวนมากในการทำการเกษตร ท้องที่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

โดยผลการตรวจสอบพื้นที่เป็นแปลงปลูกผักชนิดกะหล่ำปลี และพริก เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ พบมีการใช้สารเคมีอันตรายต้องห้ามในแปลงพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้นำข้อมูลและหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปางได้ทำการเก็บตัวอย่างดินและพืชเพื่อส่งตรวจสอบสารเคมีตกค้างและยืนยันผลในทางคดีต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ที่มา…สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง