อำเภอวังเหนือ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า ในห้วงประกาศ “งดการเผา”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ War Room ไฟป่า อ.วังเหนือ ณ ห้องประชุมศรีเวียงวัง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอวังเหนือ ร่วมกับ นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง นายรณรงค์ เกิดนวล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าถ้ำผาไท (ด้านทิศตะวันตก) หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.33 (ธารทอง) อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอวังเหนือ

โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า ในท้องที่อำเภอวังเหนือ เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่อำเภอวังเหนือ ซึ่งได้เตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า ห้วงประกาศ “งดการเผา” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ยังได้มอบยาสามัญช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับชุดลาดตระเวนไฟป่าแก่กำนันทุกตำบล